Forums Công Nghệ
Casa Grande (2014) - Printable Version

+- Forums Công Nghệ (http://congnghepc.com)
+-- Forum: Giải trí (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: Phim Ảnh (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: Casa Grande (2014) (/showthread.php?tid=65)Casa Grande (2014) - mr.hoang - 04-03-2017

[Image: poster21.jpg]

Mã IMDB: 3474994
Đạo diễn: Fellipe Barbosa
Thể loại: Drama
Diễn viên: Marcello Novaes, Suzana Pires, Thales Cavalcanti, Clarissa Pinheiro
Kịch bản: Fellipe Barbosa, Karen Sztajnberg
Năm sản xuất: 2014
Thời lượng: 115 min
Đánh giá: 7.0/10 (theo IMDb)
Quốc gia: Brazil
Ngôn ngữ: Portuguese, French

Casa Grande 2014 Bluray 720p.mkv
Phụ đề