Forums Công Nghệ
COMBO TRÙM CUỐI SK1150 ! - Printable Version

+- Forums Công Nghệ (http://congnghepc.com)
+-- Forum: Rao Vặt - Buôn Bán (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Máy Tính - LapTop (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: COMBO TRÙM CUỐI SK1150 ! (/showthread.php?tid=3503)COMBO TRÙM CUỐI SK1150 ! - tranphatpc - 05-09-2017

Lên sàng 1 combo trùm cuối của sk1150 :
i7-4790K
MSI Z97 Gaming 9 AC siêu khủng tích hợp tất cả tính năng cao cấp dành cho 1 mainboard dòng cao cấp
Kit ram Klevv 3 siêu hiếm với bus ram 2666 cho ddr3 32gb
Giá bán : 18tr
LH 0982256512

[img] http://tranphatpc.com/wp-content/uploads/2017/05/oc-essentials-schema.jpg[/img]

[Image: z644059377521_c3ecdf7b067ba422ff9e2d46132479f3.jpg]