Forums Công Nghệ
CẦN BÁN CĂN HỘ GOLDMARK - CITY 3307R2 99,81m2 - Printable Version

+- Forums Công Nghệ (http://congnghepc.com)
+-- Forum: Rao Vặt - Buôn Bán (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Bất Động Sản (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Thread: CẦN BÁN CĂN HỘ GOLDMARK - CITY 3307R2 99,81m2 (/showthread.php?tid=3442)CẦN BÁN CĂN HỘ GOLDMARK - CITY 3307R2 99,81m2 - hoctvttc - 04-27-2017

Cần bán căn hộ Goldmark City : 3307R2 99,81m2

Liên hệ : 0912.100.900

Truy câp website: http://muabangoldmarkcity.com/ để xem thêm..

[Image: Can-ho-3307-Ruby-2-phong-ngu.jpg?resize=618%2C494][Image: Can-ho-3307-Ruby-2.jpg?resize=618%2C436]

[Image: 20160915104118-739c.jpg?resize=287%2C510][Image: Thong-bao-ban-giao-nha-R2.3307.jpg?resize=618%2C773]

[Image: Thong-b%C3%A1o-b%C3%A0n-giao-nh%C3%A0-R2...=618%2C657]