Forums Công Nghệ

Full Version: COMBO TRÙM CUỐI SK1150 !
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lên sàng 1 combo trùm cuối của sk1150 :
i7-4790K
MSI Z97 Gaming 9 AC siêu khủng tích hợp tất cả tính năng cao cấp dành cho 1 mainboard dòng cao cấp
Kit ram Klevv 3 siêu hiếm với bus ram 2666 cho ddr3 32gb
Giá bán : 18tr
LH 0982256512

[img] http://tranphatpc.com/wp-content/uploads...schema.jpg[/img]

[Image: z644059377521_c3ecdf7b067ba422ff9e2d46132479f3.jpg]